Poljoprivreda

Poljoprivreda Opštine Istočni Stari Grad
Posebno mjesto u poljoprivredi zauzima stočarstvo, a u okviru toga proizvodnja kravljeg mlijeka, zatim proizvodnja mesa, uzgoj bikova i priplodnih junica.
Pošto su stočarska i ratarska proizvodnja uzajamno povezane, značajno se razvila i ova proizvodnja. Jedan od esencijalnih elemenata za razvoj i osiguranje prihoda porodicama je agrikultura, sa ograničavajućim faktorom – nedovoljna tehnološka opremljenost i nevladanje novim vidovima proizvodnje. Većina agrikulturnih proizvoda se proizvodi za lične potrebe.
Privatne farme su mješovitog tipa stočarske i biljne proizvodnje. Istraživanja provedena putem ankete pokazuju najviše prinose individualnih poljoprivrednih proizvođača za uzgoj slijedećih sorti: krompir, kupus, pasulj, crni i bijeli luk i krmno bilje.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA