Geografski položaj

Geografski položaj Opštine Istočni Stari Grad
Područje opštine Istočni Stari Grad se sastoji iz dva dijela, većeg južnog dijela i znatno manjeg sjevernog dijela. Veći južni dio se proteže u pravcu sjever-jug 8-12 km, a istok zapad 2-6 km i entitetski pripada Republici Srpskoj. Površina Opštine iznosi 105 km2, što predstavlja 0,205 % od površine Bosne i Hercegovine koja iznosi 51209,2 km2 ili 0,419 % od površine Republike Srpske koja iznosi 25035 km2.
Opština Istočni Stari Grad se nalazi u centralnom dijelu BiH i centralno-istočnom dijelu Republike Srpske. Ovaj prostor sa aspekta geografske regionalizacije pripada planinsko-kotlinskoj regiji, odnosno subregiji Centralne Bosne (regionalizacija prof. dr Jovan Đ. Marinković). U geomorfološkom smislu područje Stari Grad pripada unutrašnjim Dinaridima. Graniči sa ukupno 5 opština. Što se tiče Federacije BiH područje graniči sa slijedećim opštinama: Kanton Sarajevo – Stari Grad i Ilijaš. Granične opštine iz Republike Srpske su: Istočno Novo Sarajevo, Pale i Sokolac.

 

Geoprometni položaj
Preko teritorije Opštine Istočni Stari Grad prelaze dvije značajne saobraćajnice: magistralni put Sarajevo-Pale-Goražde-Višegrad – granica prema Srbiji (M5) i regionalni put Sumbulovac-Hreša – granica Republike Srpske. Osnovno obilježje putne mreže na teritoriji opštine je da je ona saobraćajno-tehnički vrlo stara i dotrajala i sa minimalnim rekonstrukcijskim intervencijama na njoj. Mreža saobraćajnica po rangovima je vrlo nerazvijena i kao takva ne može da odgovori na sve zahtjeve programskog razvoja privrede i stanovništva opštine i šire regije. Shodno stepenu tehničkog stanja, regionalnom značaju, namjeni i gustini putna mreža je na nivou opštine klasifikovana u ukupno tri kategorije; magistralni, regionalni i lokalni put. Ukupna dužina svih puteva na teritoriji opštine iznosi 129 km. .

Opšte karakteristike prostora
Područje opštine Istočni Stari Grad u geomorfološkom smislu pripada unutrašnjim Dinaridima. U obuhvatu plana mogu se izdvojiti dvije fizičko-geografske cjeline: klisuraste doline rijeke Miljacke i planinski masiv Trebevića i Ozrena. Iz samih naziva ovih fizičko-geografskih cjelina je vidljiva značajna vertikalna i horizontalna diseciranost reljefa. Najniža tačka obuhvata plana je na izlasku Miljacke sa teritorije Opštine i iznosi oko 620 metara. Najviša tačka je vrh planine Trebević sa 1629 metra. Na teritoriji opštine Istočni Stari Grad dominira visinski pojas 1000 -1400 metara sa preko 2/3 ukupne površine Opštine.

Naselja
Opštinu Istočni Stari Grad čine seoska naselja: Bulozi, Donje Međuse, Dovlići, Gornje Međuse, Hreša, Kumane, Njemanica, Studenkovici, Vučija Luka i Blizanci.