baner 1 1

 

Struktura privrede Opštine Istočni Stari Grad

U strukturi privrede opštine Istočni Stari Grad učestvuju mikro, mala i srednja preduzeća. Najviše su zastupljena mikro i mala srednja preduzeća.
Prema podacima Fonda PIO na teritoriji opštine Istočni Stari Grad zaposleno je:

- državni sektor                                 92 radnika
- privatni d.o.o.                               216 radnika
- STR                                                 8 radnika
- SUR                                                 3 radnika
- SZR                                                20 radnika
- Autoprevoznik                                 4 radnika

Broju od 343 treba dodati i lica koja žive na opštini Istočni Stari Grad, a zaposlena su u drugim opštinama, tako da dolazimo do podatka da u opštini Istočni Stari Grad živi oko 482 zaposlena lica, odnosno 24,1%. Najviše zaposlenih radnika je u drvnoj industriji, potom slijede kamenolomi, zanatstvo, trgovina, ugostiteljstvo i ostalo.

Takođe treba uzeti u obzir da značajan broj stanovnika učestvuje u neformalnim poljoprivrednim aktivnostima kao što su zemljoradnja i stočarstvo te na taj način ostvaruju dodatne prihode. Prosječni, procijenjeni mjesečni prihod od poljoprivrede iznosi 64 KM, s tim što se mali broj stanovnika bavi poljoprivredom  (100 domaćinstava).