USKORO VATROGASNI DOM NA HREŠI

Danas je starješina TVJ Grada Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin posjetio Opštinu Istočni Stari Grad i sa načelnikom opštine Bojom Gašanovićem obišao Vatrogasni dom na Hreši čija se izgradnja privodi kraju.

Izgradnjom Vatrogasnog doma na Hreši u  opštinа Istočni Stari Grad biće formirana jedna vatrogasna ispostava, a stavljanjem ovog objekta u funckiju u potpunosti bi bila pokrivena teritorija grada Istočno Sarajevo. Ovaj projekat finansiran je od strane Opštine Istočni Stari Grad..

Starješina TVJ Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin je rekao kako je u potpunosti zadovoljan projektom i izvođenjem radova i kako ovaj objekat   zadovoljava uslove za smještaj ljudstva i tehničko- materijalnih sredstva.

„Razlog izgradnje Vatrogasnog doma je bio da se teritorija grada i sama opština Istočni Stari Grad  adekvatno zaštiti, jer postoji velika udaljenost od Pala u smislu zaštite od požara, a na teritoriji Istočnog Starog Grada imamo razvijenu drvoprerađivačku industriju i značajnu površinu terirorije koja je pokrivena šumom“, istakao je Vukadin.

„Stanovništvo, poljoprivredna dobra i turistički objekti sa stanovišta zaštite od požara su veoma bitni, a od sada ćemo u slučaju potrebe moći da pružimo efikasniju i bolju zaštitu istih“, dodao je načelnik Gašanović i istakao da će se i sami građani osjećati sigurnije.