UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, kao vodeća institucija visokog obrazovanja u istočnom dijelu Republike Srpske, sprovodi kampanju za upis studenata u akademsku 2018/19 godinu.
Univerzitet u Istočnom Sarajevu prvi je javni akreditovani univerzitet u Bosni i Hercegovini, a u svom sastavu ima 15 fakulteta i 2 akademije, smještenih u 10 gradova i opština u istočnom dijelu Republike Srpske.
Univerzitet, na kojem studira oko 11 000 studenata, predstavlja generator razvoja lokalnih zajednica u kojima egzistiraju organizacione jedinice Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Budući studenti mogu da izaberu jedan od 56 studijskih programa na prvom ciklusu studija Univerziteta u Istočnom Sarajevu i to iz pet naučnih oblasti – društvene, prirodne, medicinske, humanističke i umjetničke, kao i studijske programe na drugom i trećem ciklusu studija. Stručno edukovan i naučno kompetentan nastavni kadar Univerziteta podučava studente na osnovu savremenih nastavnih planova i programa, izrađenih po principima Bolonjske deklaracije.
Univerzitet u Istočnom Sarajevu nudi mogućnost studiranja u savremeno opremljenom prostoru za izvođenje svih nastavnih aktivnosti, kao i mobilnost studenata kroz međunarodnu saradnju s eminentnim evropskim i svjetskim univerzitetima. Diplome i zvanja stečena na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu su međunarodno priznati.
Univerzitet ima razvijenu saradnju sa realnim sektorom, te privrednici u Srpskoj, regionu i šire, računaju na stručnost mladih ljudi obrazovanih na našem Univerzitetu, dok je, sa druge strane, studentima neophodna praksa u privrednim preduzećima kako bi stekli vještine neophodne za kasnije obavljanje poslova.
Osim kvalitetnog nastavnog procesa, studentima se nudi i učešće u brojnim kulturnim, naučnim, stručnim i sportskim dešavanjima u organizaciji organizacionih jedinica Univerziteta, kao i studentskih organizacija.