U PODRUČNOM ODJELJENJU ŠKOLE NA HREŠI ODRŽANO PREDAVANJE O MINAMA

Dana 28.11.2018. godine u područnom odjeljenju Hreša, osnovne škole Mokro, ,održano je predavanje učenicima na temu  „Upozoravanje na opasnost od mina i ESZR-a“.

Predavanje na ovu temu su realizovali pripadnici Slovačkog  LOT tima Novo Sarajevo.

Učenici sa Hreše su sa velikom pažnjom su pratili prezentaciju i uzeli aktivno učešće u razgovor o minama sa predavačima.

Posle završenje prezentacije učenici su dobili prigodne poklone koji promovišu samu tematiku održane prezentacije.