Sanacija puta

Preduzeće “Romanijaputevi” AD Sokolac otpočelo je sa izvođenjem radova na sanaciji udarnih rupa i rehabilitaciji regionalnog puta R 447 Zečija Glava- Sumbolovac, dok je sanaciju lokalnog puta Hreša – Vučija Luka izvršilo lokalno preduzeće JKP “Glog” Istočni Stari Grad.