Prezentacija incijative „Sarajevo Olympic Bike Park“

U ponedjeljak 01. oktobra 2012. godine, na Igmanu, potpisan je “Memorandum o razumijevanju za razvoj biciklističkog turizma na planinama Bjelašnica, Igman, Jahorina i Trebević”.
Memorandum su potpisali predstavnici Opština/Općina Istočni Stari Grad, Stari Grad, Trnovo RS, Hadžići, Ilidža, Pale, Trnovo FBiH, predstavnici OC Jahorina i Zoi ’84, Turističke Organizacije Istočno Sarajevo, Turističke Organizacije Trnovo, Biciklističkih udruženja, i CHAV, Asocijacija Zajednica planinskih opština pograničnog francusko-italijanskog područja.
Potpisnici, svako u domenu svojih nadležnosti, učestvovaće u uspostavljanju novog turističkog proizvoda koji je rezultat zajedničke vizije olimpijskih planina i koji umrežava različite resurse teritorija: Sarajevo Olympic Bike Park.
Sarajevo Olympic Bike Park je integrisani sistem infrastruktura i usluga za cikloturiste, koji obuhvata mrežu označenih staza, različite težine, za praktikovanje različitih disciplina (pretežno Cross country, Downhill i Freeride). Osim staza tu je i niz dodatnih usluga, kao što su najam bicikla i servisiranje, mjesta za pranje i popravak/održavanje bicikla (Skill Park). Downhill i Freeride staze će biti servisirane vertikalnim transportom, koji će se u ljetnom periodu aktivirati kako bi se omogućio prevoz osoba i bicikla.
U okviru ove incijative u nedjelju 30. septembra održana je i promotivna tura – Jahorina-Trebević, a gdje su pored predstavnika SeeNet-a i naših biciklista učestvovali i Ambasador Francuske u BiH sa suprugom i Ambasador Švedske u BiH.
Ova inicijativa je pokrenuta u okviru Programa SeeNet “Translokalna mreža za saradnju između Italije i Jugoistočne Evrope”, u saradnji sa Regijom Piemonte, vođom akcije: Razvoj agroturizma u planinskim područjima u BiH. Program kofinansira Generalna direkcija za saradnju i razvoj pri Ministarstvu spoljnih poslova Italije (DGCS-MAE) a promoviše Regija Toskana u partnerstvu sa još 5 italijanskih Regija (Emilija-Romanja, Friuli Venezia Giulia, Marke, Pijemont, Veneto) i Autonomna Provincija Trento (http://www.see-net.org/index.php?lang=bhs).