Potpisan Protokol o saradnji između Opštine Istočni Stari Grad i Vlade KS: Promovisati projekte koji su od zajedničkog interesa

Protokol o saradnji između Vlade Kantona Sarajevo i Opštine Istočni Stari Grad, kojim će se, između ostalog unaprijediti i promovisati saradnja između privrednih subjekata u oblasti infrastrukturnih projekata potpisali su danas premijer KS Adem Zolj i načelnik opštine Bojo Gašanović. Potpisivanju su prisustvovali ministri privrede i saobraćaja Muharem Šabić i Mujo Fišo.

Ovim protokolom je dogovoreno da Kanton Sarajevo i Opština Istočni Stari Grad zajedno učestvuju u aktivnostima koje će promovisati projekte koji su od obostarnog interesa, a posebno one koji se odnose na putno povezivanje,vodovod i rasvjetu na području Trebevića.

“Besmislenost administrativnih granica najbolje se pokazuje na putu prema Trebeviću, jer imamo tri područja koja pripadaju Federaciji BiH, jedan Republici Srpskoj, a infrastruktura je zajednička. U ovoj godini Vlada Kantona Sarajevo započela je sa rekonstrukcijom ceste koja ide prema sportsko – rekreativnom centru Brus. Sad kad sve više građana i turista koristi žičaru, neophodno je osigurati i povezati Vidikovac s okolnim područjima “, poručio je premijer Zolj.

Po riječima načelnika Gašanovića, Protokol je osnov za svaki vid buduće saradnje i mnogo znači za građane opštine Istočni Stari Grad kao i Kantona Sarajevo.

“Opština Istočni Stari Grad je na području Brusa ulagala posljednjih osam godina i napravila okolna izletišta, a Kanton Sarajevo ulaže u infrastrukturu kako bismo dobili privredni i turistički centar u kojem će naši građani i turisti tokom cijele sezone moći uživati”, istakao je načelnik Gašanović.

Ministarstvo saobraćaja će učiniti sve da se što bolje putno poveže Trebević s centrom grada.

Protokol takođe predviđa unapređenje međusobnih kontakata u oblasti kulture, sporta i turizma naročito sa aspekta zajedničke turističke ponude.

Kako je naveo ministar Šabić, Trebević predstavlja jedinstven ekonomski prostor, a u interesu je povećanje broja turista, zbog čega je neophodno na ovoj planini napraviti nove putne i proširiti hotelske kapacitete.