Posjeta opštini Ub, Republika Srbija

Predstavnici opštine Istočni Stari Grad na čelu sa Načelnikom opštine gospodinom Bojom Gašanovićem posjetili su opštinu Ub. Tokom razgovora diskutovalo se o mogućnostima saradnje ove dvije opštine u okviru programa prekogranične saradnje. Razmatralo se o mogućnosti saradnje u oblasti turizma, poljoprovrede kao i razmjene ljudi i ideja kako bi se unaprijedila saradnja stručne javnosti i saradnja građanskog društva.