Posjeta EUFOR LOT tima

Predstavnici EUFOR LOT tima posjetili su opštinu Istočni Stari Grad. Načelnik Bojo Gašanović im je poželio dobrodošlicu i istovremeno se zahvalio na uspješnoj saradnji sa njihovim prethodnicima.

Načelnik je, nakon upoznavanja sa radom Оpštinske uprave i razgovora o političkoj i ekonomskoj situaciji u zemlji, predstavnicima EUFOR LOT tima predočio dosadašnji rad i plan aktivnosti opštinskog rukovodstva za djelovanje u različitim sektorima.

Identifikovano je nekoliko krucijalnih oblasti za koje je utvrđeno da mogu biti generatori održivog razvoja područja opštine Istočni Stari Grad što će u konačnom dovesti do poboljšanja kvaliteta života lokalnog stanovništva u svim segmentima.

Budući da LOT tim predstavlja informativnu službu EUFOR-a sa ciljem održavanja sigurnog i stabilnog okruženja, razgovarano je i o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji, odnosno o postojećim i potencijalnim bezbjednosnim prijetnjama i  rizicima.