Posjeta direktora USAID-a u BiH

Opštinu Istočni Stari Grad je posjetio gospodin Peter Duffy, direktor Misije Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u BiH. Ovom posjetom istaknuta je spremnost USAID-a za podršku u finansiranju određenih projekata koje ova lokalna zajednica ima u planu u budućnosti.

Tokom posjete, gospodin Peter Duffy razgovarao je sa načelnikom opštine Istočni Stari Grad, Bojom Gašanovićem, o projektima koji su se realizovali u prethodnom periodu, planovima za budućnost ali i o izazovima i preprekama sa kojima se suočavaju dominantno ruralne opštine poput Istočnog Starog Grada.

Načelnik Bojo Gašanović je istakao da će opštinsko rukovodstvo i dalje raditi na stvaranju punog institucionalnog kapaciteta i razvijanju ambijenta koji će omogućiti multifunkcionalni razvoj opštine Istočni Stari Grad.

Budući da Misija USAID-a u BiH podržava aktivnosti za kreiranje boljeg poslovnog okruženja i ekonomskih mogućnosti, gospodin Peter Duffy je pozdravio dosadašnji rad i preduzimljivost opštinskog rukovodstva, naglasivši da je potrebno da viši nivoi vlasti prepoznaju i na adekvatan način valorizuju napore koji se ulažu kako bi benefiti preduzetih aktivnosti postali što prije vidljivi.