Posjeta ambasadora Republike Austrije

Ambasador Republike Austrije u BiH, NJ.E. Martin Pammer posjetio je Opštinu Istočni Stari Grad. Načelnik opštine, gospodin Bojo Gašanović, predstavio je razvojne potencijale u različitim domenima, ističući komparativne prednosti područja opštine Istočni Stari Grad. Posebno je razgovarano o mogućnostima saradnje u oblastima turizma i poljoprivede.
Kako je 2016. godina u znaku projekta „Godina kulture BiH-Austrija 2016“, ambasador je istakao da će Ambasada Republike Austrije u BiH u sljedećem periodu i dalje raditi na jačanju bilateralnih odnosa između dvije zemlje, a istaknuta je i spremnost za buduće susrete sa predstavnicima Opštine Istočni Stari Grad.