Opština kupila laboratorijski aparat

Za potrebe Ambulante porodične medicine „Stari Grad“ Istočni Stari Grad, Opština Istočni Stari Grad je obezbijedila sredstva za nabavku laboratorijskog aparata (hematološki analizator ) i pripadajućeg potrošnog materijala.

Nabavka ovog aparata je od izuzetnog značaja za lokalno stanovništvo jer će pacijenti moći da izvrše potrebne laboratorijske pretrage bez da budu upućivani u druge zdravstvene ustanove čime se ujedno doprinosi i radu lokalne ambulante.

Upućivanje u druge zdravstvene ustanove imalo je za poslјedicu umanjenje sredstava koja dolaze od Fonda zdravstvenog osiguranja što će na ovaj način biti izbjegnuto.