OGLAS o stavljanju na javni uvid Nacrta izmjena, dopuna i proširenja obuhvata Regulacionog plana ”Zlatište – Brus”

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o uređenju prostara i građenju (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 40/13 i 106/15) Načelnik opštine Istočni Stari Grad objavljuje:

OGLAS

o stavljanju na javni uvid Nacrta izmjena, dopuna i proširenja obuhvata Regulacionog plana ”Zlatište – Brus”

Obavještava se javnost da je Skupština opštine Istočni Stari Grad na sjednici održanoj 01. jula 2016. godine usvojila:

-Odluku o utvrđivanju Nacrta izmjena, dopuna i proširenja obuhvata Regulacionog plana „Zlatište – Brus“ .

Grafički prikaz obuhvata Plana izložen je na javni uvid u opštini Istočni Stari Grad – služba za poslove urbanizma, građenja i stambeno-komunalne poslove gdje se može upisati primjedba u svesku javnog uvida.

   Početak javnog uvida je od 04.07.2016. godine i isti traje do 04.08.2016. godine, u vremenskom periodu od 09,00 do 14,00 časova.

   Stručna rasprava o Nacrtu Plana biće održana u sali Skupštine opštine Istočni Stari Grad, 04.08.2016. godine sa početkom u 14,30 časova.

   Pozivaju se zainteresovana lica, vlasnici nekretnina, korisnici prostora i učesnici u njihovoj izgradnji i uređenju, da uzmu učešće u izradi Plana, odnosno izradi izmjena navedenog Plana dostavljanjem svojih pismenih prijedloga i sugestija za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom zemljištu.

   Potrebne dodatne informacije u vezi sa navedenim aktivnostima mogu se dobiti u opštini Istočni Stari Grad na telefon 057/265-114.