Održana Konstitutivna sjednica Skupštine opštine Istočni Stari Grad

U srijedu, 30.11.2016. godine, održana je Konstitutivna sjednica Skupštine opštine Istočni Stari Grad, na kojoj su verifikovani mandati novoizabranim odbornicima Skupštine opštine Istočni Stari Grad, u sastavu:

 1. Stevan Sanda – SDS,
 2. Njegoš Plakalović – SDS,
 3. Milenko Gašanović – SDS,
 4. Srdjan Radović – SDS,
 5. Siniša Cincar – SDS,
 6. Ljilja Balta – SDS,
 7. Željko Kosmajac – SDS,
 8. Dobrosav Lalović – PDP,
 9. Dubravka Dragaš – SNSD,
 10. Ljubo Tadić – SNSD,
 11. Anđela Ćosić – SNSD,
 12. Borko Lučić – SNSD,
 13. Miljan Jovičić – SNSD.

Na ovoj sjednici, reizabran je predsjednik Skupštine opštine Istočni Stari Grad g-din Stevan Sanda a za potpredsjednika Skupštine opštine Istočni Stari Grad imenovana je g-đa Ljilja Balta. Za zamjenika načelnika opštine ponovo je na prijedlog načelnika izabrana g-đa Snježana Milinković a za v.d. sekretara Skupštine opštine imenovana je Svjetlana Ostojić.

Skupština je takođe izabrala i članove svojih radnih tijela.

Izabrani nosioci vlasti svečano su položili Zakletvu pred Skupštinom i obavezali se da će povjerene dužnosti obavljati u skladu sa zakonom u cilju razvoja i napretka Opštine Istočni Stari grad, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.