OBAVJEŠTENjE

OPŠTINA ISTOČNI STARI GRAD

Na osnovu Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata („Službeni glasnik RS“ broj: 62/18), u toku je postupak redovne legalizacije bespravno izgrađenih objekata na teritoriji Opštine Istočni Stari Grad koji će trajati 6 (šest) mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona, nakog čega će vlasnici bespravno izgrađenih objekata zainteresovani za legalizaciju plaćati 20% dodatne naknade u postupku legalizacije.

Za sve informacije možete se obratiti kancelariji za poslove urbanizma, građenja i stambenokomunalne poslove Opštine Istočni Stari Grad ili putem tel. 057/ 265-114.

Hreša, 25.09.2018.godine.