Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović na radnom sastanku sa direktorom ŠG „Romanija“ Sokolac.

Opštinu Istočni Stari Grad, posjetio je direktor ŠG „Romanija“ Sokolac Vlajko Sekulić  koji  je sa rukovodstvom opštine i privrednicima koji je bave preradom drvnih sortimenata u opštini Istočni Stari Grad imao radni sastanak na kojem je dogovoreno uredno snabdjevanje, privrednih subjekata drvnim sortimentima kako bi nesmetano obavljali svoju djelatnost.

Ovaj sastanak je održan sa ciljem da se pomogne i olakša poslovanje privrednim subjektima koji se bave preradom dvnih sortimenata u opštini Istočni Stari Grad.

Dogovoreno je kontinuirano poštovanje ugovorima utvrđenih obaveza, a direktor ŠG „Romanija“ je tražio da da kupci sortimenata prate dogovorenu dinamiku.