DODIJELJENE STIPENDIJE STUDENTIMA SA PODRUČJA OPŠTINE ISTOČNI STARI GRAD

Nakon provedenog javnog konkursa, i utvrđene konačne rang-liste prijavljenih kandidata, iz budžeta opštine Istočni Stari Grad dodijeljeno je 11 (jedanaest) studentskih stipendija za tekuću školsku godinu.
Stipendije su dodijeljene:
– studentima Ekonomskog fakulteta – Bojani Golijanin, Jovani Derikonja i Gordani Tadić,
– studentu Elektrotehničkog fakulteta – Anđeli Rajić,
– studentu Fakulteta za zdravstvene studije – Ivani Lalović,
– studentu Medicinskog fakulteta – specijalna edukacija i rehabilitacija – Dajani Todorović,
– studentu Farmaceutskog fakulteta – Tatjani Bekrić,
– studentima Filozofskog fakulteta – studijski program kineski i engleski jezik i književnost –
Maletić Vladislavu i Maletić Đorđu.
– studentu Filozofskog fakulteta – studijski program pedagogija – Ani Ćodo
– studentu Filozofskog fakulteta – studijski program sociologija – Zorani Derikonja.

U ime načelnika opštine Istočni Stari Grad, gospodina Boja Gašanovića, studente su ugostili zamjenik načelnika, gospođa Snježana Milinković i savjetnik načelnika, gospodin Malko Koroman. Budući da su studijska usmjerenja stipendista raznolika, razgovarano je o dosadašnjim iskustvima ali i o planovima za budući period.