DONACIJA JZU „STARI GRAD“- HREŠA

Gospodin Siniša Gavrilović, nastanjen na opštini Istočni Stari Grad, donirao je JZU Ambulnti „Stari Grad“ -Hreša jakne za rad medicinske ekipe na terenu, prsluke sa logom naše zdravstvene ustanove kao i obuću za rad.

Direktorica, JZU Ambulnta „Stari Grad“- Hreša, Vladimirka Ikonić je izjavila : „ Donirana oprema je jako lijep gest i izrazila zahvlnost donatoru. Oprema je korisna i svrsishodna, obzirom da naša zdravstvena ustanova svakodnevno ima veći broj kućnih posjeta pacijentima koji stanuju na lokacijama koje su na nepristupačnom terenu , do kojih ekipe često nisu u mogućnosti da dođu sanitetom , već moraju da pješače.“