Stanovništvo

Broj stanovnika i gustina naseljenosti
Opština Istočni Stari Grad broji ukupno 2000 stanovnika. Od toga žene 1028 ili 51,4 % , muškarci 972 ili 48,6 %. Gustina naseljenosti (prema podacima iz 2005 godine) iznosila je približno 19 stanovnika po km2, što znači da spada u slabo naseljene opštine u Bosni i Hercegovini odnosno Republici Srpskoj
Migracija stanovništva posebno u toku zadnjih 16 godina je išla na štetu demografskog razvoja Opštine što je bitno uticalo na promjenu demografske slike, razmještaja i strukture stanovništva. Kao i u većini opština mortalitet je u porastu u odnosu na natalitet. Naša evidencija rođenih i umrlih u 2007. godini je slijedeća: rođeno je 8 dijece, a umrlo je 22 osobe na području opštine Istočni Stari Grad.

Nacionalna struktura
Prema raspoloživim podacima (CIPS projekat) nacionalna struktura stanovništva na opštini Istočni Stari Grad je 99,5 % Srbi. Situacija na terenu se uveliko razlikuje od ovih podataka obzirom da povratnici Bošnjaci nemaju registrovano mjesto boravka ni ličnu kartu u Republici Srpskoj, a vratili su se na ovo područje. Ovo se naročito odnosi na povratnike u Sirovine, Vukniće i Hrešu – naselje Zečija Glava.

Etnički sastav stanovništva BiH iz 2006 godine, po opštinama