Skupština opštine

SKUPŠTINA OPŠTINE ISTOČNI STARI GRAD
Predsjednik skupštine – Stevan Sanda
Potpredsjednik skupštine – Ljilja Balta
Sekretar skupštine – Svjetlana Ostojić

ODBORNICI
Skupštinu opštine Istočni Stari Grad čini 13 odbornika:

SDS
Stevan Sanda
Njegoš Plakalović
Milenko Gašanović
Srđan Radović
Vladimir Cincar
Ljilja Balta
Željko Kosmajac

PDP
Dobrosav Lalović

SNSD
Dubravka Dragaš
Ljubo Tadić
Anđela Ćosić
Borko Lučić
Miljan Jovičić