Servisne informacije

Servisne Informacije Opštine Istočni Stari Grad

Stanica Policije Istični Stari Grad 057/265-210
Аmbulanta porodične medicine „Stari Grad“ Hreša 057/265-089
Elektrodistribucija  Pale RJ “Istočni Stari Grad” 057/265-088
Javno komunalno preduzeće “Glog” d.o.o. 057/265-127; E-mail: jkpglog@yahoo.com
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove 057/265-128; E-mail: katistocnistarigrad@teol.net
Narodna biblioteka Istočni Stari Grad 065/658-780
Pošta Hreša 057/265-090
Bolnica Kasindo 057/316-054
Autobuska stanica Istočno Sarajevo 057/317-377