Realizovano

Protokol o zajedničkom istupu
Načelnici opština, Bojo Gašanović – Istočni Stari Grad i Ibrahim Hadžibajrić – Stari Grad Sarajevo, potpisali su Protokol o zajedničkom istupu prema Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Protokol sadrži namjeru Opštine Istočni Stari Grad, koja u narednom periodu planira aktivnosti na projektu rješavanja fekalne kanalizacije u naselju Drljevac čija vrijednost iznosi cca 50.000,00 KM.
Korisnici ovog projekta su stanovnici pomenutog naselja (oko dvadeset domaćinstava) i dva privredna subjekta, kao i šira zajednica Opštine Istočni Stari Grad. Obzirom da zbog zagađenja okoline fekalnom kanalizacijom postoji ozbiljna prijetnja da dođe do onečišćenja izvorišta rijeke Mošćanice u naselju Faletići to bi moglo dovesti do nesagledivih posljedica kako za Opštinu Istočni Stari Grad, tako i za Opštinu Stari Grad Sarajevo.
Načelnici Protokolom upoznaju ministra Safeta Halilovića da Opština Istočno Sarajevo i Opština Stari Grad Sarajevo ne raspolažu finansijskim sredstvima kojima bi mogli realizovati ovaj projekat, pa stoga mole da u ukviru svojih mogućnosti pomogne u rješavanju ovog problema obezbjeđenjem određenih finansijskih sredstava.

Kombi linija do Crepoljskog i Vučije Luke
Opštinska administracija u saradnji sa Kantonom Sarajevo odnosno direktorom JP Gras Sarajevo, obezbijedila je puštanje u rad kombi linije od Vijećnice do Crepoljskog i Vučije Luke.

Nabavka teretnog kombi vozila
Opština je izdvojila 20 000 KM za nabavku teretnog kombi vozila koje će zajedno sa doniranim traktorom biti korišćeno za održavanje lokalnih puteva.

Saradnja sa Opštinom Bijeljina
Uspostavljena je dobra međuopštinska saradnja sa opštinom Bijeljina, odnosno potpisan je protokol o budućoj saradnji ove dvije opštine od strane načelnika Opštine Bijeljina Miće Mićiča i načelnika Opštine Istočni Stari Grad Boje Gašanovića. Opštini Istočni Stari Grad je tom prilikom doniran traktor.

Saradnja sa Opštinom Arilje
Opština Istočni Stari Grad u saradnji sa opštinom Arilje učestvovala je u izradi projekta “Malina preko granica” čija je vrijednost 39 000,00 EUR. Ove dvije opštine su konkurisale u Fond za evropske integracije.

Izgradnja vodovoda i vodovodne mreže u MZ Bulozi
Jedna od kapitalnih investicija koje je započela Opština je i izgradnja vodovoda i vodovodne mreže u mjesnoj zajednici Bulozi. Ukupna dužina vodovodne linije je 13 km i ovim potezom bi bilo riješeno pitanje vodosnabdijevanja stanovništva u Bulozima. Projekat zajednički finansiraju Opština istočni Stari Grad, Vlada RS i Ministrastvo za ljudka prava i izbjeglice BiH. Ovaj projekat je vrijedan 1 180 000,00 KM, a za ralizaciju je do sada utrošeno 930 000,00 KM. Za završetak radova na pomenutom projektu neophodno je još 250 000,00 KM, što će biti obezbjeđeno u toku 2010 godine. Izgradnjom ove mreže vodom će biti snabdjeveno 120 domanćinstava. Ovo je najveći i najvrijedniji projekat koji je ostvarila ova Opština.

Nastavak izgradnje vodovodne mreže na Hreši
Projekat vrijedan 54 434,00 KM za nastavak izgradnje vodovodne mreže od Hreše do naselja Jovičići u dužini od 860 m finasiran je od Opštine Istočni Stari Grad i Fonda za razvoj RS. Radi se o dionici poznatoj kao D3. Takodje investira se u projekat vodovodne linije sa pumpnom stanicom na lokaciji Stara Hreša – Kamenolom čija vrijednost iznosi 76 700,00 KM.

 

Ulicna rasvjeta na potezu Zecija Glava – Gornji Faletici
Projekat vrijedan 43 900,00 KM Opština Istočni Stari Grad je realizovala u saradnji sa Vladom RS i sa susjednom Opštinom Stari Grad Sarajevo. Svrha ovoh zajedničkog ulaganja je podržavanje orživog povratka i produbljivanje saradnje dvije opštine.

Ulicna rasvjeta na Hresi, Vucijoj Luci i Gobeljama
Postojeća linija ulične rasvjete centralnog dijela MZ Hreša je proširena i za tu namjenu Opština je izdvojila 21 592,00 KM. Investirano je i u projekat izgradnje ulicne rasvjete u naseljima Vučija Luka i Gobelje. Projekat je vrijedan 60 000,00 KM a finasiran je od strane Opštine i Vlade RS.

 

Investiranje u asfaltiranje i sanaciju putne mreže
U saradnji sa Vladom RS i Ministrarstvom poljoprivrede vodoprivrede i Šumarstva asfaltirana je dionica puta do naselja Njemanica u dužini od 900 m za šta je utrošeno 59 800,00 KM. Takođe je izvršena sanacija i asfaltiranje lokalnog puta do naselja mrazovac u dužini 750 m ya šta je utrošeno 60 000,00 KM. Lokalni put Vučija Luka Mrazovac je iznova nasipan a vrijednost radova je iynosila 30 000,00 KM. Sredstva su obezbijeđena od strane Ministrastva za ljudska prava i izbjeglice BiH tj. Fonda za povratak. Uz ova investiranja Opština je utrošila 30 000,00 KM za nasipanje lokalnih puteva na teritoriji sve četiri mjesne zajednice. Takođe utrošeno je 25 000,00 KM za izgradnju potpornog zida u Čeljigovićima.