Preduzeća

Preduzeća Opštine Istočni Stari Grad

Javne ustanove:
MUP Stari Grad , Hreša
Fond zdravstva, Hreša
Šumsko Gazdinstvo AD Romanija, Vučija Luka
Ambulanta porodične medicine Stari Grad, Hreša
Pošte Srpske, Hreša
Elektrodistribucija, Hreša

Srednja preduzeća – drvna industrija
D.O.O. BMV Zicer, Hreša
D.O.O. Petronić, Vučija Luka
D.O.O. Oberon, Vučija Luka

Mala preduzeća – drvna industrija
O.D. Topalović, Vučija Luka
RMG Pilana, Bulozi
SZR Tadić, Vučija Luka
SZR Petrom, Vučija Luka
SZR Tribor, Bučija Luka

Srednja preduzeća – rudnici kamena i kamenolomi
Alpine – Rudnici krečnjaka, Bulozi
D.O.O. Plakalović, Vučija Luka
Hidrogradnja, Bulozi

Malo preduzeće – (siparišni kamen)
D.O.O. Gord, Bulozi

Srednja preduzeća – ostalo
D.O.O. Etna, Vučija Luka (proizvodi od brašna, trgovina)

Mala preduzeća – mesna industrija
D.O.O. Dinastija Vučija Luka

Mala preduzeća – ostalo
D.O.O. Draneks, Hreša
D.O.O. Vučija Luka, Vučija Luka