Kultura

Narodna biblioteka na Hreši
Opština Istočni Stari Grad posjeduje narodnu biblioteku. Narodna biblioteka je smještena u područnoj Osnovnoj školi Hreša i raspolaže sa 6000 knjiga. U narednom periodu potrebno je nabaviti još najmanje 2000 naslova kako bi se zadovoljile sve potrebe učenika i nastavnog osoblja. Smještajni prostor nije adekvatan namjeni i isti predstavlja privremeno rješenje do izgradnje nove zgrade u koju se planira smjestiti i biblioteka sa čitaonicom. Biblioteka nije samo kulturna ustanova, već će doprinijeti i opštem obrazovanju stanovništva i uticati na razvoj privrede i drugih duštvenih djelatnosti.

Crkva na Vučijoj Luci i parohijski dom
U januaru 2009 godine formirana je crkvena Opština Vučija Luka. Slava Opštine Istočni Stari Grad i crkvene Opštine je sveti Pantelejmon (9 avgust). Opština Istočni stari Grad je investirala u spoljašnje i unutrašnje uređenje postojećeg parohijskog doma na Vučijoj Luci, za šta je utrošeno 50 000,00 KM.

Manifestacije
Crkveni odbor na čelu sa sveštenikom su u saradnji sa Načelnikom Opštine organizovali brojne manifestacije kao sto su: Sabor za Nikoljice, Pokladne večeri, narodna veselja, štraparijada i druge. Beogradska Akademija za konservaciju i umjetnosti Srpske Pravoslavne Crkve imala je izložbu ikona u parohijskom domu, koju je svečano otvorio mitropolit dabrobosanski gospodin Nikolaj. Ovoj izložbi prisustvovali su i načelnici drugih opština, te gradonačelnik Grada gospodin Vinko Radovanović, grčki ambasador, savjetnik ruskog ambasadora u BiH te dekan Akademije za konservaciju i umjetnisti ikona SPC-e prof.dr Radomir Popović i prof.dr Mirko Tomasović sa bogoslovkog fakulteta iz Foče. U parohijskom domu je nedavno izvedena i prva monodrama. Radi se o monodrami “Slušaj ovamo” prof. Nedeljka Zelenovića.