Javne nabavke 2017

24.4.2017. – Ugovor
Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović potpisao je Ugovor
sa “K-PROJEKAT” d.o.o. koje zastupa direktor Miljan Luketa, čiji je predmet “Vršenje nadzora”.

18.4.2017. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Nadzor na projektu “Modernizacija i održavanje javne rasvjete na području opštine Istočni Stari Grad kroz model finansiranja iz uštede električne energije”.

23.3.2017. – Direktni sporazum
Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović potpisao je Direktni sporazum
sa “Preduzeće za poštanski saobraćaj” a.d koje zastupa direktor Aleksandar Kostović, čiji je predmet usluga – Poštanske usluge za potrebe opštinske uprave Opštine Istočni Stari Grad.

10.3.2017. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – “Poštanske usluge”

27.2.2017. – Ugovor
Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović potpisao je Ugovor


sa “ITESCO” d.o.o. koje zastupa direktor Zorica Petrović, čiji je predmet usluga –
održavanje web portala Opštine Istočni Stari Grad putem elektronskih medija, društvenih mreža i Glasnika opštine.

20.2.2017. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Održavanje web portala Opštine Istočni Stari Grad

15.2.2017. – Ugovor
Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović potpisao je Ugovor sa “K-PROJEKAT” d.o.o. koje zastupa direktor Miljan Luketa, čiji je predmet “Vršenje nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji objekata.”

15.2.2017. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Vršenje nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji objekata.

13.2.2017. – Ugovor
Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović potpisao je Ugovor

sa “Auto-Komerc” V.S. koje zastupa direktor Aleksandar Ristić, čiji je predmet nabavka robe – ” Nabavka putničkog motornog vozila – putem finansijskog lizinga za potrebe Opštinske uprave opštine Istočni Stari Grad”.

13.2.2017. – Direktni sporazum
Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović potpisao je Direktni sporazum 
sa “S & G media” d.o.o. koje zastupa direktor Slaviša Čelik, čiji je predmet usluga – Reklamiranje – oglasni prostor na spoljnom reklamnom led displeju Opštine Istočni Stari Grad.

7.2.2017. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Reklamiranje – oglasni prostor na spoljnom reklamnom led displeju na period od 1.3. – 31.8.2017. godine (šest mjeseci).

23.1.2017. –Direktni sporazum
Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović potpisao je Direktni sporazum 
sa “ITESCO” d.o.o. koje zastupa direktor Zorica Petrović, čiji je predmet usluga – Priprema i tehnička obrada promotivnog materijala za promociju Opštine Istočni Stari Grad putem elektronskih medija, društvenih mreža i Glasnika opštine.

16.1.2017. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Priprema i tehnička obrada promotivnog materijala za promociju Opštine Istočni Stari Grad putem elektronskih medija, društvenih mreža i Glasnika opštine.

Plan javnih nabavki 2017.