baner 1 1

 

Preduzeća Opštine Istočni Stari Grad

Javne ustanove:

 1. MUP Stari Grad , Hreša
 2. Fond zdravstva, Hreša
 3. Šumsko Gazdinstvo AD Romanija, Vučija Luka
 4. Ambulanta porodične medicine Stari Grad, Hreša
 5. Pošte Srpske, Hreša
 6. Elektrodistribucija, Hreša

Srednja preduzeća – drvna industrija

 1. D.O.O. BMV Zicer, Hreša
 2. D.O.O. Petronić, Vučija Luka
 3. D.O.O. Oberon, Vučija Luka

Mala preduzeća – drvna industrija

 1. O.D. Topalović, Vučija Luka
 2. RMG Pilana, Bulozi
 3. SZR Tadić, Vučija Luka
 4. SZR Petrom, Vučija Luka
 5. SZR Tribor, Bučija Luka

Srednja preduzeća – rudnici kamena i kamenolomi

 1. Alpine – Rudnici krečnjaka, Bulozi
 2. D.O.O. Plakalović, Vučija Luka
 3. Hidrogradnja, Bulozi

Malo preduzeće – (siparišni kamen)

 1. D.O.O. Gord, Bulozi

Srednja preduzeća – ostalo

 1. D.O.O. Etna, Vučija Luka (proizvodi od brašna, trgovina)

Mala preduzeća – mesna industrija

 1. D.O.O. Dinastija Vučija Luka

Mala preduzeća – ostalo

 1. D.O.O. Draneks, Hreša
 2. D.O.O. Vučija Luka, Vučija Luka