baner 1 1

 

Drvna industrija Opštine Istočni Stari Grad

Na području opštine Istočni Stari Grad registrovan je značajan broj subjekata koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti pilanske prerade drveta.
Drvoprerađivački sektor je dominantan u industriji Istočnog Starog Grada u pogledu ostvarenog ukupnog prihoda i broja zaposlenih radnika. Ovaj sektor je izvozno orjentisan i ostvaruje najveće učešće u izvozu. Sektor prerade drveta predstavlja okosnicu razvoja opštine sa stalnom tendencijom proširenja proizvodnje sa višim fazama prerade i novim zapošnjavanjima.
Sadašnje stanje u ovom sektoru je nepovoljno sa stanovišta broja primarnih kapaciteta za preradu drveta, koji prevazilaze proizvodne mogućnosti šuma.

vlukasuma