Mineralne sirovine

Program istraživanja mineralnih sirovina i drugih prirodnih resursa
Prirodni potencijali opštine Istočni Stari Grad su relativno malo istraživani.
I pored nedovoljne istraženosti teritorija Opštine u rudarsko-geološkom smislu, evidentirane su slijedeće sirovine.
– ukrasni i građevinski kamen ( Hreša)
– siparišni kamen
– krečnjak
Nalazišta ovih sirovina i drugih materija ukazuju na nužnost detaljnijih rudarsko-geoloških istraživanja. Tek nakon ovih istraživačkih radova moći će se pouzdanije procijeniti i valorizovati područje opštine Istočni Stari Grad za eksploataciju ovih prirodnih bogatstava.
Na opštini Istočni Stari Grad eksplatiše se kamen u pojedinačnim slučajevima od davnina kao i sada.
Pretpostavka je da na opštini postoje ogromne količine kamena koji se pokazao kao interesantan i atraktivan u oblasti građevinarstva posebno ukrasnog karaktera. Na osnovu stogodišnjeg iskustva može se konstatovati da je ovaj kamen veoma kvalitetan i postojan na atmosferske promjene.
Izradom adekvatne studije o ukupnim raspoloživim količinama iste dodijeliti zainteresovanim pojedincima ili preduzećima putem koncesije.
Kako se radi o domaćem resursu, a projekat je moguće ostvariti sopstvenim snagama, zaposliti domicilno stanovništvo, obogatiti proizvodnu ponudu Opštine i jačanjem materijalne osnove, istu učiniti samoodrživom.